Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

ABAV registration form

Français

Nederlands

Lidmaatschap

De Vereniging bestaat uit effectieve leden, ereleden, steunende leden, geassocieerde leden en student-leden:

  • ereleden zijn de persoonlijkheden aan wie deze titel wordt toegekend door de algemene vergadering op voorstel van de beheerraad;
  • steunende leden zijn de fysische of juridische personen die aan de Vereniging een financiële steun verlenen van ten minste € 140 per jaar;
  • effectieve leden zijn de fysische personen die een activiteit uitoefenen in het akoestisch vakgebied en die tot deze hoedanigheid toegelaten werden door de beheerraad;
  • geassocieerde leden zijn de fysische personen die interesse hebben voor de activiteiten van de Vereniging.
  • de student-leden zijn de fysische personen die interesse hebben voor de activiteiten van de Vereniging en die studies doorlopen in een onderwijsinrichting die een diploma aflevert dat in verband staat met de activiteiten van de Vereniging.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de effectieve leden en van de geassocieerde leden bedraagt € 50. Dat van de student-leden bedraagt € 15 per jaar.

Login

E-mail

PasswordOnly for actual members :Language

Choose your language :